Makita Faza 4

Makita Faza 4 (Hală producție scule electrice) – Execuție canalizare menajeră și pluvială exterioară, 22 000 mp, 2 luni termen de execuție